Niemcy

Niemiecka flaga jest podzielona na 3 jednakowe poziome pasy w kolorach: czarny, czerwony i złoty
Państwo: Niemcy
Obszar (km2): 357 022
Ludność 2012 (mln): 81,8
Język urzędowy: niemiecki
Waluta: euro, €
Domena internetowa: .de
Kod telefoniczny: +49
Data wstąpienia do UE: 25 marca 1957
PKB na osobę 2011 (USD): 43742
Stopa bezrobocia poniżej 25 lat wrz 2011 (%): 8,3
Stopa bezrobocia mężczyźni wrz 2011 (%): 6,5
Stopa bezrobocia kobiety wrz 2011 (%): 5,5
Stopa bezrobocia wrz 2012 (%): 5,4
Stopa bezrobocia poniżej 25 lat wrz 2012 (%): 8,0
Stopa bezrobocia mężczyźni wrz 2012 (%): 5,6
Stopa bezrobocia kobiety wrz 2012 (%): 5,1

Stawki godzinowe pracowników w poszczególnych branżach gospodarki regulują układy taryfowe, corocznie negocjowane pomiędzy centralami związków zawodowych, a związkami pracodawców. Określają one minimalne stawki wynagrodzenia, jakie pracodawca jest zobowiązany wypłacać pracownikom. Powszechna płaca minimalna w Niemczech nie istnieje. Jedynie w pojedynczych przypadkach (budownictwo, rzemiosło malarskie i lakiernicze, dekarstwo, prace rozbiórkowe i złomujące) uzgodniono stawki minimalne.

Pracodawcy nie wolno ustalać wynagrodzenia zróżnicowanego ze względu na płeć pracownika. Pracodawca zobowiązany jest również przestrzegać postanowień szczegółowych układów taryfowych. Niektóre z nich przewidują wypłaty dodatków urlopowych (Urlaubsgeld) i świątecznych (Weihnachtsgeld).Mimo wielu lat, które upłynęły od zjednoczenia Niemiec, płace w części zachodniej i wschodniej są nadal zróżnicowane. Wynagrodzenia na obszarze byłego NRD są przeciętnie o 30% niższe.

Bundestag odrzucił 14 kwietnia 2011 r.. propozycję lewicy o ustawowym wprowadzeniu w całych Niemczech od 1 maja br. powszechnej, jednolitej stawki minimalnej w wysokości 7,50 euro brutto za godzinę. Zgodnie natomiast z uchwaloną przez Bundestag 24 marca 2011 r. i 15 kwietnia br. przez Bundesrat nowelizacją ustawy o użyczaniu pracowników, od 1 maja 2011 r. wprowadzono stawkę minimalną 7,79 euro za godzinę w landach zachodnich i 6,89 euro w landach wschodnich, ale tylko dla pracowników zatrudnianych w Niemczech na zasadach użyczenia/leasingu pracowników (stawki te podlegają corocznej waloryzacji). Do tej pory taka forma świadczenia pracy przez polskich obywateli na terenie Niemiec była zabroniona.Informacje dotyczące stawek wynagrodzenia dla poszczególnych zawodów można znaleźć na stronach www.lohnspiegel.de lub www.tarifvertrag.deźródło: Eures, Eures Polska, Eurostat, Eurydice, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 
Polityka Prywatności