Serwis Wyszukiwarka ofert pracy na podstawie CBOP - dział praca
Data ważności ogłoszenia: 2022-09-05

Od aplikanta do starszego specjalisty - Gdańsk, pomorskie

Data dodania: 2022-08-16
Dodane przez: Gdański Urząd Pracy
Pracodawca: STRAŻ MIEJSKA W GDAŃSKU
Wymagania niezbędne:
Wykształcenie: średnie ogólnokształcące

Numer oferty: StPr/22/7751

WARUNKI PRACY i PŁACY

Miejsce pracy: Elbląska 54/60, 80-724 Gdańsk, powiat: m. Gdańsk, woj: pomorskie Zobacz na mapie
Zakres obowiązków: Ochrona porządku publicznego na terenie miasta Gdańska, realizacja zadań i obowiązków nałożonych przez ustawę o strażach gminnych i akty prawa miejscowego, czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego, podejmowanie działań kontrolnych i profilaktycznych mających na celu ograniczenie degradacji środowiska naturalnego, w tym przeciwdziałanie zanieczyszczeniu powietrza, wód, gleby i niszczeniu zieleni oraz wykonywanie zadań na rzecz ochrony zwierząt, działalność profilaktyczna i informacyjna na terenie miasta. Praca od poniedziałku do niedzieli (zgodnie z ustalonym grafikiem).
Rodzaj umowy: Umowa o pracę na czas określony
Praca tymczasowa oferowana przez agencję: NIE
Wymiar etatu: 1.0
Liczba godzin pracy w tygodniu: 40.0
Liczba godzin pracy w miesiącu: 160.0
Data rozpoczęcia: 05.10.2022
Wynagrodzenie brutto: od 3 800 do 4 150 PLN
Opis wynagrodzenia: pracodawca oferuje: stabilne zatrudnienie, ciekawą pracę, wynagrodzenie zasadnicze wraz z premią regulaminową - brutto miesięcznie od 3800 zł do 4150 zł, pierwsza umowa o pracę na czas określony 12 miesięcy, po 1 roku zatrudnienia możliwość zawarcia umowy na czas nieokreślony, awans osób zatrudnionych na stanowisku aplikanta możliwy już po ukończeniu szkolenia podstawowego z wynikiem bardzo dobrym lub wyróżniającym, dodatek za wieloletnią pracę (od 5 do 20% - zależnie od posiadanego stażu pracy), dodatkowe wynagrodzenie (tzw. trzynasta pensja), system nagród, nagrody jubileuszowe zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych, możliwość korzystania ze świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (np. wczasy pod gruszą, bony prezentowe dla dzieci, dofinansowanie wypoczynku dla dzieci), preferencyjne ubezpieczenie grupowe, możliwość korzystania z siłowni.
System wynagradzania: Czasowy ze stawką miesięczną
Zawód: strażnik gminny / miejski
Typ propozycji: praca w wolne dni
Zapewnienie wyżywienia: NIE
Zapewnienie zakwaterowania: NIE
Zatrudnienie od zaraz: NIE
Pracodawca pokrywa koszt przejazdu do Polski: NIE

WYMAGANIA

Wymagania konieczne

Wykształcenie:
  • średnie ogólnokształcące

Pozostałe wymagania

Inne wymagania: wymagania niezbędne: strażnikiem miejskim może być osoba, która: posiada obywatelstwo polskie, ukończyła 21 lat, korzysta z pełni praw publicznych, posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe, cieszy się nienaganną opinią, jest sprawna pod względem fizycznym i psychicznym, nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, ma uregulowany stosunek do służby wojskowej. Wymagania dodatkowe atutem kandydata będzie: wykształcenie kierunkowe: bezpieczeństwo, edukacja, ochrona środowiska, ekologia, doświadczenie zawodowe w pracy na stanowisku związanym z bezpieczeństwem, edukacją, ochroną środowiska, ekologią, ochroną mienia, ukończony kurs podstawowy dla strażników gminnych/miejskich, doświadczenie w pracy strażnika gminnego/miejskiego, podstawowa znajomość ustawy o strażach gminnych, aktów prawnych z zakresu samorządu gminnego oraz na temat działalności Straży Miejskiej w Gdańsku, ogólna wiedza o społeczeństwie, Gdańsku, Polsce i świecie, umiejętność jazdy na rowerze, motorowerze (skuterze), prawo jazdy (kat. A, B), uprawnienia do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi, umiejętność jazdy na rowerze, motorowerze (skuterze), znajomość języków obcych umożliwiająca podstawową komunikację, znajomość topografii Gdańska, umiejętność obsługi komputera, dyspozycyjność, odporność na stres, umiejętność podporządkowania się szczególnej dyscyplinie służbowej, umiejętność pracy w grupie.

DANE PRACODAWCY

Pracodawca: STRAŻ MIEJSKA W GDAŃSKU
NIP: 5830010585
REGON: 190539289
Adres www: www.strazmiejska.gda.pl
Sposób aplikowania: bezpośrednio do pracodawcy
Adres: Elbląska 54/60, 80-724 Gdańsk, powiat: m. Gdańsk, woj: pomorskie Zobacz na mapie
E-mail: sm-rekrutacja@gdansk.gda.pl
Język aplikacji: polski
Wymagane dokumenty: CV, list motywacyjny, kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, oświadczenie kandydata, zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla kandydata, kserokopię dokumentów potwierdzających wykształcenie (świadectwa/dyplomu ukończenia szkoły średniej lub wyższej), kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje, staż pracy (świadectwa pracy).
Kwestionariusz osobowy, oświadczenie kandydata i zgoda na przetwarzanie danych są do pobrania na stronie internetowej Straży Miejskiej w Gdańsku www.strazmiejska.gda.pl w sekcji Praca w zakładce Praca - informacje ogólne
Uwaga: CV, list motywacyjny, wypełniony kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie i oświadczenie o niekaralności oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych - należy podpisać własnoręcznie.
Komplet dokumentów należy złożyć w jeden z poniższych sposobów:
- pocztą na adres: Straży Miejskiej w Gdańsku przy ul. Elbląskiej 54/60 z dopiskiem: Nabór nr 8/2022 na stanowisko od aplikanta do starszego specjalisty (decyduje data wpływu a nie data stempla pocztowego) - do dnia 05.09.2022 r. do godz. 15.30
- osobiście lub kurierem - w siedzibie Straży Miejskiej w Gdańsku przy ul. Elbląskiej 54/60, oferty zawierające komplet wymaganych dokumentów w zaklejonej kopercie z dopiskiem: Nabór nr 8/2022 na stanowisko od aplikanta do starszego specjalisty - do dnia 05.09.2022 r. do godz. 22.00
- poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP, z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego, na adres: /SMGDANSK/SkrytkaESP w tytule należy umieścić informację: Nabór nr 8/2022 na stanowisko od aplikanta do starszego specjalisty - do dnia 05.09.2022 r. do godz. 23.59
- pocztą elektroniczną na adres: sm-rekrutacja@gdansk.gda.pl, (załączając skany wymaganych dokumentów), w tytule umieścić informację Nabór nr 8/2022 na stanowisko od aplikanta do starszego specjalisty - do dnia 05.09.2022 r. do godz. 23.59
- aplikując poprzez stronę internetową portalu pracuj.pl (załączając skany wszystkich wymaganych dokumentów) do dnia 05.09.2022 r. do godz. 23.59.
Sposób przekazania dokumentów: Preferowane formy kontaktu: osobiście, e-mail, poczta

data ostatniej modyfikacji: 2022-09-06 19:30:16
Komentarze
 
Polityka Prywatności