Serwis Wyszukiwarka ofert pracy na podstawie CBOP - dział praca
Data ważności ogłoszenia: 2022-08-22

Informatyk - oznaczenie konkursu: o.kdr-110-20/22 - Gliwice, śląskie

Data dodania: 2022-08-16
Dodane przez: Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu
Pracodawca: Sąd Rejonowy w Gliwicach
Wymagania niezbędne:
Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), informatyczne

Numer oferty: StPr/22/1158

WARUNKI PRACY i PŁACY

Miejsce pracy: Powstańców Warszawy 23, 44-101 Gliwice, powiat: m. Gliwice, woj: śląskie Zobacz na mapie
Zakres obowiązków: Administrowanie systemami, programami, aplikacjami zainstalowanymi na serwerach oraz lokalną siecią komputerową oaz nadzór nad eksploatacją systemów. Bieżąca obsługa systemów IT oraz Helpdesk w tym serwis sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz usuwanie ( w miarę możliwości technicznych) awarii sprzętu komputerowego lub diagnozowanie poważniejszych awarii przed przekazaniem sprzętu do serwisu. Zapewnienie niezawodności i bezpieczeństwa systemów IT. Wykrywanie i reagowanie na przypadki naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych w systemach informatycznych. Zamieszczanie informacji na stronie wewnętrznej sądu. Planowanie i wykonywanie aktualizacji oprogramowania, w tym nadzór nad aktualizacją zabezpieczeń antywirusowych komputerów. Wykonywanie czynności wynikających z Polityki Bezpieczeństwa. Wykrywanie i właściwe reagowanie na przypadki naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych w systemie informatycznym. Wdrażanie i aktualizowanie procedur bezpieczeństwa informacji, czuwanie nad bezpieczeństwem przepływu informacji oraz zabezpieczenie systemu informatycznego przed nieuprawnionym pozyskaniem w szczególności administracja bezpieczeństwem IT, ustawianie oraz monitorowanie zabezpieczeń na stacjach roboczych oraz identyfikacja potencjalnych zagrożeń.
Data zatrudnienia: wrzesień 2022r.
Rodzaj umowy: Umowa o pracę na czas nieokreślony
Praca tymczasowa oferowana przez agencję: NIE
Wymiar etatu: 1.0
Liczba godzin pracy w tygodniu: 40.0
Liczba godzin pracy w miesiącu: 160.0
Data rozpoczęcia: 16.08.2022
Wynagrodzenie brutto: od 5 222 PLN
Opis wynagrodzenia: + wysługa lat dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. trzynasta pensja zgodnie z obowiązującymi przepisami),
możliwość korzystania z: Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, dofinansowania do zakupu okularów, ubezpieczenia grupowego, karty rekreacyjno-sportowej
System wynagradzania: Czasowy ze stawką miesięczną
Zawód: specjalista zastosowań informatyki
Typ propozycji: praca stała
Zapewnienie wyżywienia: NIE
Zapewnienie zakwaterowania: NIE
Zatrudnienie od zaraz: NIE
Pracodawca pokrywa koszt przejazdu do Polski: NIE

WYMAGANIA

Wymagania konieczne

Wykształcenie:
  • wyższe (w tym licencjat), informatyczne
Uprawnienia:
  • samodzielność, dokładność, odporność na stres
  • komunikatywność oraz wysoka kultura osobista
  • praca w zespole
  • biegłość w pisaniu na klawiaturze komputera

Pozostałe wymagania

Inne wymagania: Wymagania niezbędne
Kandydować może osoba, która:
1. ma pełną zdolność do czynności prawnych;
2. posiada nieposzlakowaną opinię;
3. nie była karana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
4. przeciwko, której nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
5. posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku;
6. wykształcenie wyższe: studia pierwszego stopnia lub studia drugiego stopnia, lub jednolite studia magisterskie, na kierunku związanym z kształceniem w zakresie informatyki;
7. dobra znajomość sprzętu komputerowego;
8. znajomość systemów operacyjnych firmy Microsoft.
Wymagania pożądane:
1. umiejętność biegłego pisania;
2. znajomość zagadnień z zakresu administracji systemami Microsoft Windows Server (Active
Directory, GPO, DNS, DHCP, DFS, WSUS, IIS itp.);
3. doświadczenie w administrowaniu urządzeniami sieciowymi;
4. znajomość specyfiki pracy wymiaru sprawiedliwości i chęć poznania i wdrożenia się w sądowe systemy informatyczne;
5. znajomość Microsoft Sharepoint;
6. ogólna wiedza z zakresów polityk bezpieczeństwa systemów informatycznych;
7. umiejętność sprawnej organizacji pracy własnej i pracy w zespole, zdolność analitycznego myślenia, odporność na stres, wysoki poziom kultury osobistej;
8. odpowiedzialność, rzetelność, komunikatywność.

DANE PRACODAWCY

Pracodawca: Sąd Rejonowy w Gliwicach
NIP: 6311078941
REGON: 000322086
Adres www: www.gliwice.sr.gov.pl
Sposób aplikowania: bezpośrednio do pracodawcy
Adres: Powstańców Warszawy 23, 44-101 Gliwice, powiat: m. Gliwice, woj: śląskie Zobacz na mapie
Osoba do kontaktu: Dział Kadr
Nr telefonu: 32 33 87 776
E-mail: kadry@gliwice.sr.gov.pl
Język aplikacji: polski
Wymagane dokumenty: Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1. list motywacyjny (skierowany do Dyrektora Sądu);
2. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
3. kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie;
4. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
5. oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
6. oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
7. zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji;
8. kopie dokumentów potwierdzających przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
List motywacyjny i oświadczenia winny być podpisane własnoręcznie przez kandydata.
Treść wypełnienia obowiązku informacyjnego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, kwestionariusz osobowy, oświadczenia oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych osoby ubiegającej się o zatrudnienie dostępne są na stronie www.gliwice.sr.gov.pl
Kandydat składa wymagane dokumenty, z podaniem oznaczenia konkursu w Biurze Podawczym Sądu Rejonowego w Gliwicach albo za pośrednictwem operatora świadczącego usługi pocztowe (za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego) w terminie do dnia 22.08.2022r.
Sąd Rejonowy w Gliwicach
Oddział Kadr
ul. Powstańców Warszawy 23
44-101 Gliwice
Oferty niekompletne nie będą rozpatrywane.

Konkurs składa się z trzech etapów:
1. I etap konkursu selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu,
2. II etap konkursu praktyczny sprawdzian umiejętności,
3. III etap konkursu rozmowa kwalifikacyjna.
Lista kandydatów zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu umieszczona zostanie na tablicy ogłoszeń w budynku Sądu Rejonowego w Gliwicach oraz na stronie internetowej Sądu (www.gliwice.sr.gov.pl) co najmniej na 7 dni przed terminem II etapu konkursu.
Sposób przekazania dokumentów: Preferowane formy kontaktu: telefon, e-mail, poczta, Termin: dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie , Godziny : 7.30-15.30

data ostatniej modyfikacji: 2022-08-23 19:30:22
Komentarze
 
Polityka Prywatności