Serwis Wyszukiwarka ofert pracy na podstawie CBOP - dział praca
Data ważności ogłoszenia: 2022-07-04

Inspektor do spraw przyjmowania wniosków paszportowych, wydawania paszportów oraz archiwizacji dokumentacji paszportowej w oddziale paszportów wydziału spraw obywatelskich i cudzoziemców - Gdańsk, pomorskie

Data dodania: 2022-06-23
Dodane przez: Gdański Urząd Pracy
Pracodawca: Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku
Wymagania niezbędne:
Wykształcenie: średnie ogólnokształcące

Numer oferty: StPr/22/5889

WARUNKI PRACY i PŁACY

Miejsce pracy: Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, powiat: m. Gdańsk, woj: pomorskie Zobacz na mapie
Zakres obowiązków: Osoba na tym stanowisku:
Sprawdza kompletność, prawidłowość wypełnienia wniosku paszportowego i załączonych dokumentów z informacjami zawartymi w bazie danych Centralnej Ewidencji Wydanych i Utraconych Paszportów;
Potwierdza dane osobowe posiadacza paszportu (m.in. na podstawie dowodu tożsamości i pobrania odcisków palców);
Wprowadza do rejestrów informacje o spersonalizowanych paszportach na podstawie wykazów;
Włącza do zbioru kartotecznego wnioski po wydaniu paszportów z wykazów sporządzonych w O/Paszportów lub w Terenowych Punktach Paszportowych;
Stale monitoruje zasoby kartoteki wniosków paszportowych poprzez wprowadzenie informacji o zgonach obywateli, odnotowuje utraty i nadania obywatelstwa.
Rodzaj umowy: Umowa o pracę na czas określony
Praca tymczasowa oferowana przez agencję: NIE
Wymiar etatu: 1.0
Liczba godzin pracy w tygodniu: 40.0
Liczba godzin pracy w miesiącu: 160.0
Data rozpoczęcia: 11.07.2022
Wynagrodzenie brutto: od 3 300 PLN
Opis wynagrodzenia: .
- Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy
- Karty sportowe lub dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych Dopłata do biletów na imprezy kulturalne
- Pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu Dofinansowanie do wypoczynku pracowników Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników
- Dodatek za wysługę lat od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego, w zależności od udokumentowanego stażu pracy
- Możliwość dofinansowania do legitymacji ze zniżką 50% na przejazdy PKP, SKM, PKM po przepracowaniu co najmniej 6 miesięcy
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. "trzynastka"
System wynagradzania: Czasowy ze stawką miesięczną
Zawód: pracownik biurowy
Zapewnienie wyżywienia: NIE
Zapewnienie zakwaterowania: NIE
Zatrudnienie od zaraz: NIE
Pracodawca pokrywa koszt przejazdu do Polski: NIE

WYMAGANIA

Wymagania konieczne

Wykształcenie:
  • średnie ogólnokształcące

Pozostałe wymagania

Inne wymagania: wykształcenie średnie. Znajomość ustaw: o dokumentach paszportowych, o służbie cywilnej, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, instrukcji kancelaryjnej. Znajomość rozporządzeń: w sprawie dokumentów paszportowych oraz w sprawie opłat za wydanie dokumentu paszportowego oraz ich zwrotu. Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Korzystanie z pełni praw publicznych. Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

DANE PRACODAWCY

Pracodawca: Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku
NIP: 5831066122
Sposób aplikowania: bezpośrednio do pracodawcy
Adres: Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, powiat: m. Gdańsk, woj: pomorskie Zobacz na mapie
Nr telefonu: 58 30 77 530, 58 30 77 141
Język aplikacji: polski
Wymagane dokumenty: CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
Dołącz, jeśli posiadasz (dokumenty dodatkowe)
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie znajomości języka angielskiego na poziomie B1 (wg ESOKJ)
W przypadku przekazania dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność konieczne jest dołączenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru w zakresie wykraczającym poza katalog danych określonych w Kodeksie pracy oraz wynikających z ustawy o służbie cywilnej.
Aplikuj do: 4 lipca 2022
W formie papierowej z dopiskiem:"ogłoszenie nr 101211" na adres: Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku, ul. Okopowa 21/27,
80-810 Gdańsk.
Na kopercie i liście motywacyjnym należy umieścić dopisek: 55/22
Dokumenty można składać elektronicznie wyłącznie przez elektroniczną skrzynkę podawczą (ESP) urzędu utworzoną na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP).
Zasady dotyczące doręczania dokumentów elektronicznych dostępne są na stronie BIP urzędu w zakładce Dla klienta > Doręczanie dokumentów elektronicznych.
Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego: (58) 30 77 530.
Dokumenty należy złożyć do: 04.07.2022
Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu.
Sposób przekazania dokumentów: Preferowane formy kontaktu: osobiście, telefon, poczta

data ostatniej modyfikacji: 2022-06-24 19:30:27
Komentarze
 
Polityka Prywatności