Serwis Wyszukiwarka ofert pracy na podstawie CBOP - dział praca
Data ważności ogłoszenia: 2022-06-30

Inspektor wojewódzki do spraw zadań administracji architektoniczno-budowlanej w oddziale administracji architektoniczno- budowlanej wydziału infrastruktury - Gdańsk, pomorskie

Data dodania: 2022-06-23
Dodane przez: Gdański Urząd Pracy
Pracodawca: Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku
Wymagania niezbędne:
Wykształcenie: średnie ogólnokształcące

Numer oferty: StPr/22/5891

WARUNKI PRACY i PŁACY

Miejsce pracy: Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, powiat: m. Gdańsk, woj: pomorskie Zobacz na mapie
Zakres obowiązków: Osoba na tym stanowisku:
Prowadzi postępowania administracyjne dot. pozwoleń na budowę lub rozbiórkę, zgłoszeń robót. Budowlanych prowadzi postępowania administracyjne dot. odstępstw od warunków techniczno-budowlanych.
Prowadzi kontrole rozbiórek obiektów tymczasowych.
Prowadzi kontrole rejestrów decyzji wydanych przez organy I instancji.
Rodzaj umowy: Umowa o pracę na czas określony
Praca tymczasowa oferowana przez agencję: NIE
Wymiar etatu: 1.0
Liczba godzin pracy w tygodniu: 40.0
Liczba godzin pracy w miesiącu: 160.0
Data rozpoczęcia: 01.07.2022
Wynagrodzenie brutto: od 4 000 PLN
Opis wynagrodzenia: .
- Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy
- Karty sportowe lub dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych Dopłata do biletów na imprezy kulturalne
- Pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu Dofinansowanie do wypoczynku pracowników Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników
- Dodatek za wysługę lat od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego, w zależności od udokumentowanego stażu pracy
- Możliwość dofinansowania do legitymacji ze zniżką 50% na przejazdy PKP, SKM, PKM po przepracowaniu co najmniej 6 miesięcy
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. "trzynastka"
System wynagradzania: Czasowy ze stawką miesięczną
Zawód: pracownik biurowy
Zapewnienie wyżywienia: NIE
Zapewnienie zakwaterowania: NIE
Zatrudnienie od zaraz: NIE
Pracodawca pokrywa koszt przejazdu do Polski: NIE

WYMAGANIA

Wymagania konieczne

Wykształcenie:
  • średnie ogólnokształcące

Pozostałe wymagania

Inne wymagania: Wykształcenie wyższe. Znajomość ustaw: Prawo budowlane, o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania, o służbie cywilnej, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie oraz Kodeks postępowania administracyjnego.
Posiadanie obywatelstwa polskiego Korzystanie z pełni praw publicznych. Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. Dodatkowym atutem będzie wykształcenie wyższe architektoniczne, budowlane lub prawnicze.Doświadczenie zawodowe co najmniej 1 rok w instytucjach projektowych, wykonawczych lub administracji architektoniczno-budowlanej (w obszarze budownictwa). Uprawnienia budowlane.

DANE PRACODAWCY

Pracodawca: Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku
NIP: 5831066122
Sposób aplikowania: bezpośrednio do pracodawcy
Adres: Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, powiat: m. Gdańsk, woj: pomorskie Zobacz na mapie
Nr telefonu: 58 30 77 530
Język aplikacji: polski
Wymagane dokumenty: CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
Dołącz, jeśli posiadasz (dokumenty dodatkowe)
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie znajomości języka angielskiego na poziomie B1 (wg ESOKJ)
W przypadku przekazania dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność konieczne jest dołączenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru w zakresie wykraczającym poza katalog danych określonych w Kodeksie pracy oraz wynikających z ustawy o służbie cywilnej.
Aplikuj do: 4 lipca 2022
W formie papierowej z dopiskiem:"ogłoszenie nr 101211" na adres: Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku, ul. Okopowa 21/27,
80-810 Gdańsk.
Na kopercie i liście motywacyjnym należy umieścić dopisek: 56/22
Dokumenty można składać elektronicznie wyłącznie przez elektroniczną skrzynkę podawczą (ESP) urzędu utworzoną na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP).
Zasady dotyczące doręczania dokumentów elektronicznych dostępne są na stronie BIP urzędu w zakładce Dla klienta > Doręczanie dokumentów elektronicznych.
Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego: (58) 30 77 530.
Dokumenty należy złożyć do: 04.07.2022
Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Sposób przekazania dokumentów: Preferowane formy kontaktu: osobiście, telefon, poczta

data ostatniej modyfikacji: 2022-06-24 19:30:27
Komentarze
 
Polityka Prywatności