Serwis Wyszukiwarka ofert pracy na podstawie CBOP - dział praca
Data ważności ogłoszenia: 2022-06-11

Audytor wewnętrzny (nr 2022) - Bydgoszcz, kujawsko-pomorskie

Data dodania: 2022-05-12
Dodane przez: Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy
Pracodawca: 11 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY
Wymagania niezbędne:
Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat)

Numer oferty: StPr/22/2022

WARUNKI PRACY i PŁACY

Miejsce pracy: Gdańska 147, 85-915 Bydgoszcz, powiat: m. Bydgoszcz, woj: kujawsko-pomorskie Zobacz na mapie
Zakres obowiązków: ZAKRES OBOWIĄZKÓW:
1) Wykonywanie zadań o charakterze zapewniającym oraz doradczym, w tym składanie wniosków mające na celu usprawnienie funkcjonowania Jednostki.
2) Niezależna analiza poszczególnych obszarów ryzyka Jednostki i na tej podstawie ustalanie, w uzgodnieniu z Dowódcą Jednostki Wojskowej, rocznych planów audytu, według zasad i w szczegółowości określonej w odrębnych przepisach.
3) Wykonywanie zadań ujętych w rocznym planie audytu wewnętrznego, jak również innych według zasad określonych odrębnymi przepisami.
4) Opracowywanie sprawozdań z przeprowadzonego audytu oraz innych informacji o przeprowadzonych audytach wewnętrznych i przedstawianie ich szefom komórek wewnętrznych poddawanych audytowi, Dowódcy Jednostki oraz innym osobom w szczegółowości określonej w odrębnych przepisach oraz wytycznych Komitetu Audytu MON.
5) Opracowanie sprawozdań z wykonania planu audytu za rok poprzedni w szczegółowości określonej w odrębnych przepisach.
6) Realizacja programu zapewnienia i poprawy jakości audytu wewnętrznego, wg wytycznych Komitetu Audytu MON.
7) Prowadzenie czynności sprawdzających wykonanie zaleceń, wniosków i środków zaradczych audytu wewnętrznego.

TERMIN ROZPOCZĘCIA PRACY: czerwiec 2022 r.
Rodzaj umowy: Umowa o pracę na okres próbny
Praca tymczasowa oferowana przez agencję: NIE
Wymiar etatu: 0.5
Liczba godzin pracy w tygodniu: 20.0
Liczba godzin pracy w miesiącu: 80.0
Data rozpoczęcia: 06.06.2022
Wynagrodzenie brutto: od 2 350 PLN
Opis wynagrodzenia: OFEROWANE WYNAGRODZENIE wynagrodzenie zasadnicze 2350,00 zł (w trakcie okresu próbnego) plus 11 % premii regulamin + dodatek za wysługę lat
System wynagradzania: Czasowy ze stawką miesięczną
Zawód: audytor / kontroler
Zapewnienie wyżywienia: NIE
Zapewnienie zakwaterowania: NIE
Zatrudnienie od zaraz: NIE
Pracodawca pokrywa koszt przejazdu do Polski: NIE

WYMAGANIA

Wymagania konieczne

Wykształcenie:
  • wyższe (w tym licencjat)
Uprawnienia:
  • Biegła znajomość pakietu Office

Pozostałe wymagania

Inne wymagania: WYMAGANIA NIEZBĘDNE:
- Zgodnie z ustawą z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U z 2021 poz. 305, z późn.zm.):
- Doświadczenie zawodowe - co najmniej 2 lata w zakresie audytu wewnętrznego, mile widziane doświadczenie w resorcie Obrony Narodowej;
- Dodatkowe uprawnienia, umiejętności dobra znajomość obsługi pakietu MS OFFICE;
- Predyspozycje osobowościowe:
- samodzielność,
- komunikatywność;
- inicjatywa,

DANE PRACODAWCY

Pracodawca: 11 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY
NIP: 9671354089
REGON: 341260412
Sposób aplikowania: bezpośrednio do pracodawcy
Adres: Gdańska 147, 85-915 Bydgoszcz, powiat: m. Bydgoszcz, woj: kujawsko-pomorskie Zobacz na mapie
E-mail: 11wog.s.personalna@ron.mil.pl
Język aplikacji: polski
Wymagane dokumenty: CV WRAZ Z WYPEŁNIONYMI ZAŁĄCZNIKAMI PRZESYŁAĆ NA ADRES: 11wog.s.personalna@ron.mil.pl
lub 11 Wojskowy Oddział Gospodarczy
Ul. Gdańska 147
85-915 Bydgoszcz

..................................................
Data i miejsce wystawienia

.....................................................
.....................................................
.....................................................
Imię, nazwisko, adres kandydata do pracy
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby rekrutacji na stanowisko .................................................. (podać stanowisko pracy)
Prowadzonej przez 11 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Bydgoszczy.

Jednocześnie oświadczam, że udzielam zgody dobrowolnie oraz posiadam wiedzę, iż mam prawo dostępu do treści moich danych, ich poprawiania oraz wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie.
.....................................
Podpis kandydata do pracy

Klauzula informacyjna (kandydaci do pracy)
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję się, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 11 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Bydgoszczy, ul. Gdańska 147, reprezentowany przez Komendanta.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych 11 WOG jest możliwy pod nr telefonu 261 411 311 oraz pod adresem 11wog.iodo@ron.mil.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb rekrutacji
- na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 221 § 1 i 2 Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
- na podstawie art. 6 ust. 1 lit.a RODO, dane uzyskane na podstawie zgody, np. numer telefonu, adres e-mail, wizerunek.
4. Złożone dokumenty aplikacyjne zawierające Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres trwania obecnego procesu rekrutacyjnego, a następnie zniszczone.
5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych.
6. W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej wycofania w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania z prawem, którego dokonano przed jej cofnięciem.
7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do uwzględnienia Pani/Pana w procesie rekrutacyjnym.

.....................................................
Data, Czytelny podpis kandydataSposób przekazania dokumentów: Preferowane formy kontaktu: e-mail, poczta

data ostatniej modyfikacji: 2022-05-23 19:30:24
Komentarze
 
Polityka Prywatności